آزمايشگاه سرمربی رونالدو رونالدو جام جهانی

آزمايشگاه: سرمربی رونالدو رونالدو جام جهانی کریستیانو جام جهانی سرمربی تیم رئال مادرید سرمربی تیم ملی فوتبال

گت بلاگز بازار خودرو خط تولید چند ماشین امسال متوقف می شود؟

رییس شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران نظرش را در مورد تعداد خودروهایی که به علت عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در سال ۱۳۹۷ با توقف خط تولید روبرو م

خط تولید چند ماشین امسال متوقف می شود؟

خط تولید چند ماشین امسال متوقف می شود؟

عبارات مهم : ماشین

رییس شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران نظرش را در مورد تعداد خودروهایی که به علت عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در سال ۱۳۹۷ با توقف خط تولید روبرو می شوند اعلام کرد.

نیره پیروزبخت در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به اینکه چه تعداد ماشین در فازهای دوم و سوم اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی که به ترتیب در تیرماه و دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می شود، با توقف خط تولید مواجه می شوند، اظهار کرد: در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی ۲۳ مدل ماشین با توقف خط تولید روبه رو شدند و به ترتیب در فازهای دوم و سوم اجرا که در تیرماه و دی ماه سال ۱۳۹۷ اجرایی می شود، مجددا بعضی مدل های خودرویی خط تولیدشان متوقف خواهد شد.

خط تولید چند ماشین امسال متوقف می شود؟

وی ادامه داد: ما آینده نگری خود را انجام داده ایم و ولی فعلا قصد نداریم نام و تعداد این خودروها را اعلام کنیم، ولی آینده نگری کرده ایم که در فاز دوم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه ماشین که تیرماه سال ۱۳۹۷ اجرا می شود دو مدل ماشین با توقف خط تولید روبه رو شوند.

رییس شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه در مورد فاز سوم این طرح که دی ماه خواهد بود، قصد اعلام آینده نگری از تعداد خودروهایی که با توقف خط تولید روبرو می شوند نداریم، گفت: این مساله شائبه برانگیز است و ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد، بنابراین نه نام این خودروها و نه تعداد آن ها را اعلام نمی کنیم و در نهایت هم امیدوار هستیم که خودروها بتوانند استانداردهای لحاظ شده است را رعایت کنند و خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشود.

رییس شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران نظرش را در مورد تعداد خودروهایی که به علت عدم رعایت استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی در سال ۱۳۹۷ با توقف خط تولید روبرو م

پیروزبخت در پاسخ به اینکه ولی سال گذشته اعلام کردید که بیش از چهار مدل ماشین در فاز اول اجرای طرح استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی با توقف خط تولید روبرو خواهند شد، همراه با لبخند خاطر نشان کرد: در فاز سوم اجرای این طرح نیز تعداد مدل خودروهایی که با توقف خط تولید مواجه خواهند شد بیش از چهار مورد هست.

به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته بود که شرکت ملی استاندارد کشور عزیزمان ایران از زیاد کردن تعداد استانداردهای خودرویی از ۵۵ به ۸۵ مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهم نامه ای بین این شرکت و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقای این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده است هست؛ موضوعی که بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری ماشین با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رییس شرکت ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار قرار گرفت.

براساس وقت بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۶، ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی می شد و بعد از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه شده است و در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اضطراری خودروهای سواری به ۸۵ مورد زیاد کردن یابد، موضعی که فاز اول اجرای خود را پشت سر گذاشته و در انتظار اجرای دومین مرحله است.

خط تولید چند ماشین امسال متوقف می شود؟

گفتنی است در فاز اول اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، در ابتدای دی ماه سال گذشته، ۲۳ مدل ماشین با توقف خط تولید روبه رو شدند.

واژه های کلیدی: ماشین | اجرای طرح | استاندارد | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs